We zijn goed gestart! :-)

Dit schooljaar werken we op vrijdagnamiddag klasoverschrijdend met stamgroepen.
Een mix van groot en klein, jongens meisjes,... 

Iedere week komt iets anders aan bod:
- binnen/buiten
- okkerboom
- even rustig
- en nu willen we graag... (muzische)
- beeldende techniek (met Pascale)

Hierbij alvast onze groepen.
We hebben er zin in!! :-)


Lola sluit aan bij dit groepje, maar was op het moment van de foto ziek...

De eerste vrijdag was het okkerboom.
Hierbij maakten we kennis met onze volledige stamgroep en kregen we al een opdracht.
Iedere groep kreeg een ander plekje op school om na te denken over de afspraken.
Deze werden voorgesteld aan elkaar en op flappen genoteerd.

Reacties