km - m - dm - cm - mm

Ons doel van de meetles:
de afkortingen van de maateenheden begrijpen + in de tabel zetten.
We trokken hiervoor naar buiten en leerden op verschillende manieren de maateenheden gebruiken...
Reacties