Er wordt hard gewerkt in leefgroep 3...

Werken met hout onder begeleiding van Koen:Breivorken en punniken:


 dromenvangers maken met Joke:


een amulet maken uit klei:

Reacties