MOS-week

Voor de vakantie hielden we met de hele school een MOS-week.
In leefgroep 3 leerden we over fotosynthese, het broeikaseffect, waarom bomen worden omgehakt,...

We recycleerde oud papier (!) en maakten hiervan poppenkasten voor onze voorstellingen aan de andere leefgroepen.Reacties