kalligrafie

De kinderen kregen allemaal een echte kalligrafie-pen cadeau! Eerst en vooral een hele klus om die inktbuisjes in de pennen te krijgen. Daarna gingen we aan de slag. We leren het humanistisch cursief handschrift. Hierin zijn drie formatiegroepen letters. We startten met de eerste groep en leerden de 'a' mooi schrijven. Dat moet vooral heel geconcentreerd en traag gebeuren. Veel oefenen is de boodschap. De volgende dagen kwamen de 'u', 'd', 'q', 'p' aan bod.Reacties