oudergesprekken

Er hangen lijsten in de klas om de oudergesprekken te plannen. Deze vinden plaats op dinsdag 25 juni (tussen 16.30 uur en 18 uur) en woensdag 26 juni (tussen 13 uur en 21 uur). Graag je naam opschrijven.

Reacties