bezoek aan de correspondentieklas

We gingen vandaag op bezoek naar de Vier Tuinen in Oudenaarde. Meer bepaald naar de vierde leefgroep (derde en vierde leerjaar) waarmee we corresponderen.


Reacties