spreekbeurt en poëzie

We vlogen er gisteren al meteen in! Alle kinderen kregen de opdracht om een spreekbeurt voor te bereiden. De kinderen van de derde klas werken hiervoor samen per twee. De kinderen van de vierde klas alleen. De onderwerpen zijn vrij. Veel kinderen wisten meteen welk onderwerp ze zouden kiezen en wilden al meteen beginnen. Alle uitleg staat op het blad dat de kinderen meekregen. We werken er volgende week drie namiddagen aan. De eventuele verdere werk is voor thuis. Maandag bespreken we wie wanneer zijn spreekbeurt houdt.
Iedereen kreeg ook een poëzie-opdracht. In de klas ligt een hoop poëzie-boeken. Iedereen kiest een stukje uit die hem/haar aanspreekt. Dit leren vanbuiten. We schrijven, tekenen, kleven, schilderen... dit gedicht ook op een creatieve manier op een A4-blad. Ook hiervoor kreeg iedereen een blad mee. Daarop staat wanneer het af moet zijn. (Niet van iedereen op dezelfde dag.) We werkten hier al eventjes aan in de klas.

Reacties