rekenen en ozonlaag

De derde klassers maakten deze voormiddag spellings- en rekenoefeningen in de planning. De vierde klassers verbeterden in groepjes hun rekentoetsen. Het is belangrijk om dit te doen want uit fouten kan je veel leren!
De derde klassers kregen hun toetsdictee terug en verbeterden de foute woorden.
We maakten ook onze vrije tekst, waarin een voorwerp tot leven komt, af. Sommige kinderen moeten morgen nog een paar zinnen overschrijven. 
Deze namiddag kregen we een nieuwe leestekst die er gekomen is naar aanleiding van het gedicht van Wouter. Hij sprak over een gat in de hemel, een gat in het plafond... We wisten niet dat hiermee het 'gat in de ozonlaag' bedoeld wordt. 
Groep twee bereidde voor de laatste keer de kleuteractiviteit voor donderdag voor. Volgende week doen we een grote gezamelijke activiteit. 
We bekeken ook nog samen de planning en het huiswerk. Vrijdag heeft iedereen een klein dictee. Hiervoor moet de derde klas de onthoudwoorden van thema 4 nog eens herhalen en de vierde klas spellingsafspraak 8 en 9!
We spraken af dat iedereen de woorden minimum 2 keer in zijn dicteeschrift schrijft.

Reacties