woensdag 30 januari 2013

de ongewone stoelen

De tekeningen van de ongewone stoelen werkten we vandaag af. We luisterden en keken naar mekaars tekening. We werden een beetje moe van al die gemakkelijke ligstoelen te zien! Gelukkig was het net fruitpauze!
faire des courses

We deden vandaag boodschappen en français!dinsdag 29 januari 2013

rekenen en ozonlaag

De derde klassers maakten deze voormiddag spellings- en rekenoefeningen in de planning. De vierde klassers verbeterden in groepjes hun rekentoetsen. Het is belangrijk om dit te doen want uit fouten kan je veel leren!
De derde klassers kregen hun toetsdictee terug en verbeterden de foute woorden.
We maakten ook onze vrije tekst, waarin een voorwerp tot leven komt, af. Sommige kinderen moeten morgen nog een paar zinnen overschrijven. 
Deze namiddag kregen we een nieuwe leestekst die er gekomen is naar aanleiding van het gedicht van Wouter. Hij sprak over een gat in de hemel, een gat in het plafond... We wisten niet dat hiermee het 'gat in de ozonlaag' bedoeld wordt. 
Groep twee bereidde voor de laatste keer de kleuteractiviteit voor donderdag voor. Volgende week doen we een grote gezamelijke activiteit. 
We bekeken ook nog samen de planning en het huiswerk. Vrijdag heeft iedereen een klein dictee. Hiervoor moet de derde klas de onthoudwoorden van thema 4 nog eens herhalen en de vierde klas spellingsafspraak 8 en 9!
We spraken af dat iedereen de woorden minimum 2 keer in zijn dicteeschrift schrijft.

een geheimzinnige envelop

Vandaag kreeg de derde leefgroep post! Er zat een grote bruine envelop in de brievenbus! 
Waaaw, zo spannend! We kregen post van de derde leefgroep van de Vier Tuinen, een freinetschool in Oudenaarde. Iederen leerling had een briefje geschreven waarin hij of zij zichzelf voorstelt. Ze zijn met 23 kinderen. Dit wordt onze correspondentieklas. Er is ook een Lotte bij en een Eva! En weet je hoe de zus van Eva uit Oudenaarde heet? Noa!!! En ze heeft nog een zus: Hanna. Zal Eva's nieuwe zusje dan ook Hanna heten???
vrijdag 25 januari 2013

zwemmen met het 2de en 3de

Vandaag zwemmen voor de 2de en 3de klassers. Een les waarin sommige kinderen zich echt wel overtroffen! Zonder bandjes en noodle zwemmen, in de diepte springen, midden in het zwembad zwemmen in plaats van aan de kant, duiken... En dit alles werd beloond met eventjes vrij spelen! 


spreekbeurten

Vandaag liet Wouter ons een filmpje over dino's zien, toonde Casper zijn drukkunstwerken van de academie en vertelde hoe dat allemaal in zijn werk gaat en kregen we mosterd van Theo te proeven! Terug spannend maar ook wel een ervaring om trots op te zijn!

spreekbeurten

Mats leerde ons vanalles bij over Roger Raveel, Leonie en Alaina over het restaurant, Driss over de sneeuwuil en Kai over het skelet.

woensdag 23 januari 2013

filosoferen

We bekeken foto's van allerlei ongewone stoelen. De kinderen kregen de opdracht na te denken over een zelf verzonnen ongewone fantasie stoel en maakten er een tekening van. Volgende week vertellen we over onze stoelen.
fruitpauze in de sneeuw... of binnen

Er wordt echt prachtig gespeeld tijdens de pauzes in de sneeuw!